Öğrenme Yaklaşımlarına İlişkin Kavramsal Bir İnceleme

Kavramsal Bir İnceleme
Kavramsal Bir İnceleme

Öğrenme yaklaşımları, öğrencilerin öğrenmeye yönelik güdüleri ve uygun stratejileri kullanmaları ile ilgilidir. Güdü öğrencilerin öğrenmeyi neden istediklerine, strateji ise nasıl öğrendiklerine işaret etmektedir (Zhang ve Stenberg, 2000). Biggs, Kember ve Leung (2001)’a göre bir öğrenme yaklaşımı öğrenci, bağlam ve görev arasındaki ilişkinin niteliğini tanımlar. Temel olarak “yüzeysel” ve “derin” olmak üzere iki öğrenme yaklaşımı tanımlanmaktadır (Marton ve Saljo, 1976). Biggs (1987) bu sınıfl amaya başarma yaklaşımını da ekleyerek öğrenme yaklaşımlarını üç grupta incelemiştir.

eLT Eğitim Platformu

eLT Eğitim Platformu hangi destek ve olanakları sunar, kullanıcılar eLT Eğitim Platformunda neler yapabilirler?

eLT, eLearning TurkeyeLT, Öğreten/Öğrenen tüm katılımcılarımıza yeni nesil eğitim Teknolojileri/Pedagojilerini uygulama ve en yeni eğitim paketlerini (scorm, aicc, ims, quiz, test vb.) hazırlayabilme/kullanabilme olanakları sunan bir LCMS platformudur!

eLearning Turkey [eLT] RSS beslemesine abone olun.